Kamu Maliyesi kitap görseli
Kamu Maliyesi
30,00 22,62 Sepete Ekle
İndirim!

Kamu Maliyesi

25%

Yazar

Basım Yılı

2019

Baskı Sayısı

6

Sayfa Sayısı

296

Cilt Durumu

Ciltsiz

Kağıt Tipi

1. Hamur

Basım Yeri

Türkiye

25%

30,00 22,62

Stokta

İndirim!

Açıklama

Kamu maliyesi kitabımızda yer alan temel bazı konular
Kamu Maliyesi Hakkında Genel Bilgiler: kamu tüzel kişisi olarak devlet, özel ihtiyaçlar ve kamusal ihtiyaçlar, maliye ilminin tanımı, maliye ilminin konusu: mali olaylar, mali olayların çeşitli yönleri ve diğer ilim dallarıyla ilişkisi, maliye ilminin tarihçesi ve gelişimi

Millî Ekonomide Kamu Kesiminin Yeri: kamu kesimine ilişkin genel esaslar, iktisadi düşüncelere göre kamu kesiminin yeri: merkantilizm, kameralizm, fizyokrasi, klasik okul, modern maliye, türkiye’de kamu kesiminin yeri, cumhuriyet’in ilk yıllarında kamu kesimi, kamu mali yönetimi reformu’na kadar ve sonrası kamu kesimi. Millî Ekonomide Kamu (Devletin) ve Özel (Piyasa) Kesiminin Başarısı(zlığı): Devletin Başarısızlığı: Siyasal Arz Yönü, Siyasal Talep Yönü. Piyasanın Başarısızlığı: Tam Rekabet Piyasalarının Gerçekleştirilememesi, Ortak (Serbest) Mallar, Kamusal Mallar, Yarı Kamusal Mal ve Hizmetler, Dışsallık/Dışsal Ekonomiler, İçsel/Ölçek Ekonomiler, Doğal Tekel, Marjinal Maliyetin Sıfır Olduğu Üretim. Devletin Ekonomiye Müdahalesi: Devletin/Kamu Ekonomisinin Fonksiyonları: Kaynak Kullanmında (Dağılımında) Etkinlik Sağlanması, Gelir Dağılımında (Bölüşümünde) Adalet Sağlanması, İktisadi İstikrar Büyüme ve Gelişme.

Kamu Harcamaları: kamu harcamalarının kapsamı, kamu harcamalarının tanımı, kamu – özel harcamaların farklılıkları ve özellikleri, kamu harcamalarının artışı, adolphe wagner’in kamu harcamaları artış kanunu, peacock ve wiseman’ın sıçrama tezi, diğer yaklaşımlar. Kamu Harcamalarının Artış Nedenleri: Kamu Harcamalarının Görünüşte Artış Nedenleri, Kamu Harcamalarının Gerçek Artış Nedenleri, Kamu Harcamalarının Hem Görünüşte Hem Gerçek Artış Nedeni. Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması: İdari Sınıflandırma, Fonksiyonel Sınıflandırma, Ekonomik Sınıflandırma, Kamu Harcamalarının Diğer Sınıflandırmaları, Türkiye’de Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması. Kamu Harcamalarının Etkileri: Üretim, Gelir Dağılımı, Fiyatlar Genel Seviyesi, İstihdam, Makro Ekonomik Etkileri: Çarpan ve Hızlandıran.

Kamu Gelirleri Ve Vergi Teorisi: kamunun zorla(cebri olarak) elde ettiği gelirler, kamunun parasal işlemlerden elde ettiği gelirleri, kamunun zorlama olmadan elde ettiği gelirler. Vergilemenin Tarihî, Teorik Gelişimi ve Amaçları: Verginin Tarihi ve Teorik Gelişimi, Fayda Yaklaşımı, Ödeme Gücü Yaklaşımı. Verginin Fonksiyonları: Mali, Mali Olmayan Fonksiyon, Vergileme Tekniği ve Vergicilik Kavramları: Verginin Konusu, Mükellefi, Sorumlusu, Vergiyi Doğuran Olay, Verginin Matrahı ve Tarifesi, Verginin Tarh, Tebliğ, Tahakkuk ve Tahsili. Vergilemenin Diğer Kavramları: Çifte Vergileme, Vergi Maliyeti, Vergi Harcamaları ve Vergi Erozyonu, Vergi Kapasitesi ve Vergi Gayreti, Vergi Baskısı, Vergi Kaçakçılığı ve Vergiden Kaçınma, Mali Anestezi, Vergi Grevi, Vergi Takozu, Vergi Fiyatı, Tobin Vergisi, Vergi Rekabeti , Vergi Arbitrajı, Vergiye Uyum, Vergi Cennetleri, Vergi Planlaması, Vergi Kalkanı, Vergi Alerjisi, Vergi Kaması, Vergi Tatili, Vergileme İlkeleri: Adam Smith’in ve Adolph Wagner’in Vergileme İlkeleri. Ödeme Gününe Ulaşılmaya Yönelik Araçlar: En Az Geçim İndirimi, Artan Oranlılık, Ayırma İlkesi, Muafiyet ve İstisnalar. Vergilerin Sınıflandırılması: Gelir, Servet ve Gider (Harcamalar) Üzerinden Alınan Vergiler.

Devlet Borçları: borçlanmanın kamu gelirlerindeki yeri, nedenleri ve sınıflandırılması

Devlet Bütçesi: bütçenin tanımı, fonksiyonları, ilkeleri, sistemleri, teori-türleri ve süreci

Maliye Politikası: maliye politikasının tanımı, konusu, amaçları, araçları ve yöntemleri

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.