İndirim!

Yargı Yayınları GYS Maliye Bakanlığı Konu Özetli Soru Bankası

50%
Yazar

50%

43,20 21,60

Stokta yok

İndirim!

Açıklama

Yargı Yayınları GYS Maliye Bakanlığı Konu Özetli Soru Bankası 

Kazanmak İsteyenler İçin Maliye Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına Yönelik Konu Anlatımlı Soru Bankası

İçindekiler
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5176 sayılı Kanun
178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
7201 sayılı Tebligat Kanunu
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet
ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
6245 sayılı Harcırah Kanunu
6085 sayılı Sayıştay Kanunu
4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Resmi Yazışma Kuralları
4483 Sayılı Kanun
3046 sayılı Kanun
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
6331 sayılı İs Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve diğer Mevzuat

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.