İndirim!

Yoğun Bakım

10%

Yazar

Çevirmen

Basım Yılı

2018

Baskı Sayısı

1

Sayfa Sayısı

1402

Cilt Durumu

Ciltsiz

Kağıt Tipi

2. Hamur

Basım Yeri

Türkiye

10%

200,00 180,00

Stokta yok

İndirim!

Açıklama

Lange Yoğun Bakım Bilim Dalı için, pratik, özetlenmiş, güncellenmiş bir referans kitap

LANGE Yoğun Bakım özetlenmiş, kanıta dayalı, yoğun bakımın cerrahi ve tıbbi klinik uygulamalarını son derece geniş bir şekilde kapsayan bir kaynak kitaptır. Kitap, tüm yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören kritik hastalarla ilgilenen tüm Yoğun Bakım ünitesi hekimlerine, hemşirelere, gelişmiş sağlık hizmeti sunan tüm sağlık çalışanlarına, yoğun bakım ünitesinin temel prensipleri ve uygulamaları hakkında kalıcı ve değerli bilgiler sunmaktadır. Kitabın dikkat çeken özellikleri, iyi tanımlanmış “Yoğun Bakım İşlemleri” bölümü, temel yoğun bakım konularında tüm önemli noktaları kapsayan yüksek verimliliğe sahip özet bölümleri ile her bölümde yoğun bakımın belirsiz kalan yönlerinin ele alındığı “Tartışmalar” bölümlerinin kitaba dahil edilmesi olarak sayılabilir.

LANGE Yoğun Bakım kitabı aynı zamanda, giderek önemi artan ve kapsamı genişleyen yoğun bakım ünitesi dışında sunulan kritik bakım hizmetlerini ve hastane yapısı içerisinde yoğun bakım servisinin giderek artan önemini de kapsamaktadır. Yoğun bakım hizmeti sunumunun bir “takım işi” olması özelliği göz önüne alınarak, bazı bölümlerin yazarları veya ortak yazarları “yoğun bakım felowları”, yoğun bakım hemşireleri, doktor asistanları, hemşire uygulayıcılar ve farmakologlar arasından belirlenmiştir.

LANGE Yoğun Bakım Kitabı’nın özellikleri

Yoğun bakımın cerrahi ve dahili yönlerinin her ikisini de içermesi, bu kitabı dahili, cerrahi veya nörolojik yoğun bakım ünitesi çalışanlarının tümü için değerli yapmaktadır.
Rakamlar, tablolar ve algoritmalar gibi sayısız görsel öğeden yararlanmaktadır.
Ek bölümleri değerli referans materyalleri ve formülleri içermektedir ve bunlar arasında başucu istatistik bilgilerini içeren bir bölüm bulunmaktadır.
Dahiliye ve Anesteziyoloji dallarında yoğun bakım ünitesi rotasyonları için ve board sınavları da dahil olmak üzere önemli sınavlara çalışmak için mükemmel bir kaynak kitaptır.
LANGE Yoğun Bakım Kitabı’nın İçindekileri

KISIM I

Yoğun Bakım Ünitesi Öncesi Kritik Bakım

1 Kritik Hastaların Triyaj ve Transportu

2 Resüsitasyon ve Stabilizasyon

3 Kardiyak Arrest Sonrası Hedeflenen Sıcaklık Yönetimi

4 Askeri Yaralanmalar

5 Bölgeselleşme

6 Yoğun Bakım Ünitesi Öncesi Sendromlar

7 Karar Vermede Biyobelirteçler

8 Terapötik Hipotermide Tartışmalı Konular

KISIM II

ICU Kritik Bakım

9 Yatakbaşı Teknolojisi

10 Yoğun Bakım Ünitesinde Fizik Muayene

11 Kritik Hastada Görüntüleme: Radyoloji

12 Yoğun Bakımda Görüntüleme: Hasta Başı Ultrasonografi

13 Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Güvenliği

14 Yoğun Bakım Ünitesinde Edinilmiş Güçsüzlük ve Yoğun Bakım Ünitesinde Erken Mobilizasyon

15 Kritik Hastalıklarda Farmakoloji

16 Analjezi, Sedasyon ve Nöromüsküler Blok

17 Hava Yolu Yönetimi/ Zor Hava Yolu

18 Ventilatör Teknolojisi ve Yönetimi

19 Akut Respiratuar Distres Sendromu

20 Venöz Tromboembolizm

21 Şok: Tanı ve Yönetimi

22 CPR ve ACLS Güncellemeleri

23 Aritmi Tanı ve Tedavisi

24 Akut Kardiyak İskemi

25 Yoğun Bakımda Kalp Yetmezliği Sendromları

26 ICU’da Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon

27 Kritik Hastalarda Elektrolit Bozuklukları

28 Asit-Baz Bozuklukları

29 Beslenme Desteği

30 Akut Böbrek Hasarı ve Yetmezliği

31 Renal Replasman Tedavisi

32 Yoğun Bakımda Hematolojik Bozukluklar

33 Yoğun Bakımda Transfüzyon Tıbbı

34 Antikoagülasyon

35 Akut Abdominal Disfonksiyon

36 Gastrointestinal Hemoraji (Üst ve Alt)

37 Karaciğer Yetmezliği: Akut ve Kronik

38 ICU’da Ateş

39 ICU’daki Toplum Kökenli İnfeksiyonlar

40 Sağlık Bakımı İle İlgili Enfeksiyonlar

41 Kritik Hastada HIV Enfeksiyonu

42 Sepsis, Septik Şok ve Çoklu Organ Yetmezliği

43 YBÜ’de Antimikrobiyaller

44 Kritik Hastalığa Yol Açan Endokrin Disfonksiyon

45 Onkolojik Aciller

46 Yoğun Bakım Ünitesinde Romatolojik ve İnflamatuvar Durumlar

47 Deri Komplikasyonları

48A Nörobilim Kritik Bakımda Prensipler

48B Serebrovasküler Hastalıklarda Yoğun Bakım

49 Yoğun Bakım Ünitesinde Deliryum

50 Travmatik Beyin ve Spinal Kord Hasarı

51 Genel Postoperatif Yönetim

52 Transplantasyon Sonrası Bakım

53 Travma Sonrası Bakım

54 Postkardiyotorasik Cerrahi Bakımı

55 Özel Cerrahi Sonrası Postoperatif Yönetim

56 Damar Cerrahisinde Postoperatif Bakım

57A KOAH’da Duman Maruziyeti Modelleri

57B Toksik Pulmoner İnhalasyon

58 Aşırı Doz, Zehirlenme ve Çekilme

59 Çevresel Yaralanmalar ve Zehir Maruziyetleri

60 Gebelikte Yoğun Bakım Sorunları

61 Yanık Hastalarında Yoğun Bakım

62 Afet Kurbanları için Yoğun Bakım

63 Tartışmalar: Yoğun Bakımda Skorlama Sistemleri

64 Tartışmalı Konular: Hasta-Kontrollü Sedasyon—Altın Saatlere Hazır mıyız?

65 Karşılaştırma “İkilem”: Ventilatörden Ayırma—Hangi Strateji Daha İyi? Solunum Terapisti ve Lisanslı Hemşire Tarafından Yürütülen mi? Hekim Tarafından Yürütülen mi?

66 Karşıt Görüşler: Solunum Yetmezliği Tanısında Girişimsel ve Girişimsel Olmayan Stratejiler

67 Tartışma: ARDS’de Ventilatör Yönetimi: Tek Bir Çözüm Hepsine Uyar Mı?
68 Tartışmalar: ARDS için Kortikosteroidler: Dost veya Düşman?

69 Submasif Pulmoner Embolide Trombolitik Tedavi

70 Tartışmalar: Enteral Nütrisyon-Pilorik mi? Postpilorik mi?

71 Tartışmalı Konular: Kritik Hastalarda Aralıklı ve Sürekli Renal Replasman Tedavisinin Karşılaştırması

72 Klinik Tartışmalar: Ventilatör-İlişkili Pnömoni: Gerçekten var mı?

73 Tartışmalar: Septik Şokta Resüsitasyonu Yönlendirme SCVO2’mi Laktatın Temizlenmesi mi?

74 Çelişkiler: Glikoz Kontrolü Yararlı mıdır?

KISIM III Yönetim

75 Simülasyon ve Yoğun Bakımda Eğitim

76 ICU Yatak Kullanımı

77 Global Hastane Ortamında ICU Ünitesi

78 Yoğun Bakım Ünitesinde Alternatif Personel Modelleri

79 Yönetişim

80 Uzaktan Yoğun Bakımı Yönetmek: Teletıp

81 Yoğun Bakım Ünitesinde Etik ve Palyatif Bakım

82 Yoğun Bakımda Konuşma: Kötü Haber Verme ve Bakım Hedeflerini Belirleme

83 Yoğun Bakım Uzmanlarının Performansı Ölçülebilir Mi?

84 Komplikasyonlar: Olmaz Olmaz Deme, Olmaz Olmaz

85 Tartışmalar: Yaşamın Sonunda Noninvaziv Ventilasyon Yararlı Mı, Değil Mi?

KISIM IV Post-ICU Kritik Bakım

86 Yoğun Bakım Sonrası Sendromu

87 Sonuç Araştırması ve Raporu

KISIM V Yoğun Bakım Genomiği

88 Omikler Çağında Yoğun Bakım Tıbbı

KISIM VI Yoğun Bakımda Uygulanan İşlemler

89 Arter Hattı Yerleştirilmesi ve Monitörizasyonu

90 Bronkoskopi

91 Kardiak Output Ölçümü

92 Kardiyoversiyon ve Defibrilasyon

93 Santral Venöz Girişim

94 Göğüs Tüpü Takılması

95 Yoğun Bakımda Ekokardiyografi

96 Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu

97 Kritik Hastada Havayolu Yönetimi

98 Beslenme Tüplerinin Endoskopik Olarak Yerleştirilmesi

99 Devamlı Venövenöz Hemofiltrasyon

100 Yüksek-Frekanslı Osilatuar Ventilasyon

101 İntrakraniyal Basınç Monitörizasyonu

102 Lomber Ponksiyon

103 YBÜ’de Pacemaker Yerleştirme ve CV İmplante Edilebilir Elektrikli Cihazların Kullanımı

104 Parasentez

105 Perkütan Trakeostomi

106 Perikardiyosentez

107 Pulmoner Arter Kateterizasyonu

108 Torasentez

109 Tartışmalar: Erken Trakeotomi

KISIM VII Ekler

110 Cerrahi İçin Antimikrobiyal Profilaksi

111 Birimler ve Dönüşümler

112 Renal Replasman Tedavisi Sırasında İlaç Dozlaması

113Hamilelikte İlaç Kullanımı

114Formüller

115Resüsitasyon Algoritmaları

116 Yatak Başı İstatistik Araçları

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.